Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci zboží

Zboží zakoupené u nás je samozřejmě možné reklamovat. Pokud se Vám dostalo, nebo dostane do rukou jakkoli poškozené nebo nefunkční zboží, či se Vám zboží poškodí v záruční době. 

Informujte nás o této skutečnosti na email obchod@reprox.cznebo telefonicky +420 608 770 240. 

Místem uplatnění záruky je záruční opravna, nebo sídlo firmy P.M.Caroline Vzhledem k tomu, že naše společnost prodává zboží z oficiální české distribuce může si zákazník zvolit k uplatnění reklamace dvě možnosti.

1/ Autorizovaný servis daného výrobce.
Ve většině těchto opraven stačí jen nahlásit problém datum koupě případně výrobní číslo. Servis si zajistí svoz na svoje náklady a v nejkratším možném termínu problém vyřeší. Nevznikají tím spotřebiteli žádné další náklady a reklamace je tím vyřízena v nejkratším možném termínu.

2/ Zaslat vadné zboží na naši adresu do Vsetína Pro vyřízení reklamace zašlete prosím zboží zpět na adresu P.M.Caroline, Vsetín, Rokytnice 413, 75501, spolu s případnou ukázkou tisku a popisem vady. Přiložte i veškeré listiny (záruční list pokud byl vydán, kopii faktury, dodací list…) a příslušenství (kabely, spotřební matriál, CD, manuál…). My závadu v záruční opravě nahlásíme za Vás. Po vyřízení opravený kus zašleme jej druhý den k Vám.


Podmínky pro reklamaci zboží jsou uvedeny dále.

Záruční doba zboží

Délka záruky na zboží prodávané v tomto obchodě je uvedena u každého výrobku. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. V případě výměny neplatí nová záruční doba.

Záruka, pokud není uvedena jinak, se řídí dle Občanského zákoníku pro spotřebitele dle §419 a podnikatele dle §420. 

Konečný spotřebitel dle §419 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů má v 6-ti měsících od převzetí výrobku, pokud existuje rozpor s kupní smlouvou, právo na to aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

Zboží zakoupené v našem elektronickém obchodě je možno vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. v souladu s §1829 Občanského zákoníku

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

- vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí
- neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
- provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího
- zboží bylo poškozeno živelnými pohromami (ohněm, vodou, bleskem)Poškození zboží při přepravě

Poškození zboží přepravou není standartní reklamací vady výrobku z výroby. Reklamaci v takovém případě ohlaste nám na email obchod@reprox.cz., tel. +420 608 770 240, ale na základě dalších instrukcí je nutné nejpozději do 3 dnů ohlásit poškození i přepravci a sepsat protokol o škodě. Naše firma se nezříká Vašeho práva na výměnu zboží za nové, případně vrátíme finance v plné výši. Potřebujeme však i Vaše vyjádření při tomto jednání.

Reklamace je vždy pro obě strany nepříjemnou situací. Vždy se však budeme snažit, aby náš zákazník byl spokojený a vše dopadlo co nejdříve ve Váš prospěch. Předem děkuji za projevenou součinnost při případném reklamačním jednání.

 

Reklamace vyřizuje

P.M.Caroline - mateřská firma společnosti tiskarnykopirky.cz

Servis - Reklamace
Rokytnice 413, 75501 Vsetín
Mobil: 777 772 103
Email: obchod@reprox.cz

Upozornění:

Případná profilaxe (mazání, udržba,...), čištění stroje (způsobené provozem zařízení a vlivem okolí), reinstalce software (Instalace OS, instalace ovladače na PC,..) a podobné úkony, provedené na žádost zákazníka, vznikající s užíváním zařízení provedené s produktem i v záruční době, se nepovažují za opravu, ve smyslu §2169 Občanského zákoníku.